Stichting

Stichting Wensouders komt op voor de belangen van (wens-)ouders die een (biologisch) eigen kind (willen) krijgen via hoogtechnologische vruchtbaarheidsbehandelingen, dus met hulp van een draagster. We doen dat door voorlichting te geven en door te praten met politiek, bestuur en media.

Stichting Wensouders stimuleert, uiteraard binnen de grenzen van de wet, de maatschappelijke discussie over het dragen van een kind voor wensouders. Het gaat dus niet om het promoten van hoogtechnologische vruchtbaarheidsbehandelingen op zich, maar wel om het informeren daarover.

  • Wensouders zijn mensen die graag een kind willen maar die dit niet kunnen dragen omdat ze zelf niet zwanger kunnen zijn, homoman zijn of waarbij de zwangerschap medisch gezien te veel risico voor ouder of kind zou opleveren.
  • Een draagster is een vrouw die een niet-genetisch-eigen embryo draagt voor de wensouder(s) met als intentie dat het kind zal opgroeien bij de genetische ouder(s).

De stichting vraag aandacht voor de positie van zowel heteroseksuele als homoseksuele wensouders in gesprekken, discussies en fora met media, politiek en samenleving. Stichting Wensouders behartigt daarnaast de belangen van kinderen die via een draagster zijn geboren.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Wensouders bestaat uit ervaringsdeskundigen op het gebied van hoogtechnologische vruchtbaarheidsbehandelingen.

  • Hilde Gerlofs en haar vriend hebben een zoon gekregen met behulp van een Amerikaanse draagster. Lees hier haar verhaal. Hilde kon zelf hun kind niet dragen wegens nierproblemen.
  • Jan Reinier Voûte is bestuurslid van Stichting Wensouders omdat hij en zijn vrouw de mogelijkheden van hoogtechnologisch draagmoederschap geweldig vinden.
  • Paul Keetman heeft met zijn man twee vrolijke tweelingen gekregen dankzij een eiceldonatie van een familielid en een betrokken draagster.

Activiteiten

  1. Het bestuderen en onderzoeken van de (wettelijke) mogelijkheden en gevolgen van nieuwe vruchtbaarheidsbehandelingen in zowel medisch-biologische als in moreel-filosofische zin in binnen- en buitenland.
  2. Het informeren van burgers, media en politiek over mogelijkheden binnen de wet voor wensouders om kinderen te krijgen via een draagster.
  3. Het delen van ervaringen van wensouders, die kinderen hebben gekregen of willen krijgen via een draagster.
  4. Het organiseren van bijeenkomsten van wensouders, die kinderen hebben gekregen of willen krijgen via een draagster.
2024 Stichting Wensouders